Ugotavljanje suhe snovi

Pri kemijskih poskusih smo tudi določali količino suhe snovi v različnih tekočinah in sicer v slanici iz solin, v morski vodi in v destilirani vodi.

Sprva smo stehtali izparilnice in v vsako nalili 100 mL določene tekočine ter jih skupaj   stehtali. Nato smo jih segrevali, dokler niso tekočine zavrele. Ko so, smo zmanjšali intenziteto segravanja (da so še vedno vrele) in pustili, da je izparela vsa voda. Nazadnje smo stehtali izparilnice brez vode in določili količino suhe snovi s pomočjo mas izparilnic.

suha snov

Dobili smo naslednje rezultate:

 

Vzorec: Masa raztopine [g] Masa suhe snovi [g]
Slanica 120 44,7
Morska voda 101 3,6
Destilirana voda 99 0

 

Izračunali smo še masni delež suhe snovi v tekočinah:

Slika1

 

 

 

W masni delež

m suhe snovi  - masa suhe snovi

m raztopine – masa raztopine

Vzorec Masni delež [%]
Slanica 37,25
Morska voda 3,56
Destilirana voda 0