Priprava nasičene raztopine

V sklopu kemijskih vaj smo pripravili nasičeno vodno raztopino natrijevega klorida (NaCl) pri sobni temperaturi.

Nasičena raztopina je raztopina v kateri je raztopljena največja možna količina topljenca pri določeni temperaturi.

Imeli smo podane podatke o gostoti nasičene raztopine pri temperaturi 20ᵒC in topnosti NaCl na 100g vode pri isti temperaturi.

Nato smo izračunali koliko soli bomo potrebovali za pripravo enega litra nasičene raztopine s pomočjo enačb za masni delež in gostoto.

V – volumen

ρ – gostota

t- topnost

W – masni delež

m(topljenca) – masa topljenca

m(raztopine) – masa raztopine

Ko smo dobili maso natrijevega klorida, smo začeli s pripravo raztopine.

Sprva smo v čaši odtehtali 317 g natrijevega klorida. V čašo smo dodali majhno količino destilirane vode in zmešali.  S pomočjo lija smo dobljeno raztopino v bučko kvantitativno prenašali. Ko smo prenesli vso vodo v bučko, je ostalo še soli v čaši in smo zato spet dodali majhno količino vode ter zlili v bučko. Postopek spiranja čaše smo ponavljali dokler ni bila vsa sol v bučki.  Potem smo dodali destilirano vodo v bučko do oznake za en liter. Bučko smo zaprli in stresali raztopino dokler se ni vsa sol raztopila. Ko je bila raztopljena vsa sol, je bila nasičena raztopina pripravljena.

nasičena raztopina

Po končani pripravi smo opazili, da se je volumen zmanjšal, saj raztopina ni več dosegala oznake na bučki za en liter. Razliko, do katere na bi smelo priti, si razlagamo s tem, da očitno soli na začetku (pred prenašanjem v bučko) nismo popolnoma raztopili  in se je šele po končnem stresanju sol dokončno raztopila.