Merjenje pH raztopine

pH je definiran kot negativni desetiški logaritem ravnotežne množinske koncentracije oksonijevih ionov (to je ionov, ki so v raztopinah kislin v večji koncentraciji kot v raztopinah baz).

                                       pH= -log[H3O+]

pH je merilo za kislost/bazičnost snovi in ga ponazorimo s pH lestvico. Ta obsega vrednosti od 0 do 14, pri tem je 7 nevtralni pH. Vrednosti, ki so manjše od 7, označujejo kislost, tiste večje od 7 pa bazičnost snovi.

Merili smo pH destilirane in morske vode ter slanice, najprej s pH lističi in nato še s pH elektrodo.

 

  • POSTOPEK MERJENJA S pH LISTIČI

Pripravili smo 3 čaše z vzorci zgoraj navedenih snovi. Posamezen listič smo za 3 sekunde potopili  v vzorčno raztopino in ga odložili na papirnato brisačo. Počakali smo nekaj sekund ter  nato barve na lističu primerjali s skalo na embalaži lističev.

merjenje ph

ph lističi

KEM

  • POSTOPEK MERJENJA S pH ELEKTRODO

Elektrodo smo sprali z destilirano vodo, jo osušili ter potopili v čašo z vzorcem tako, da je bil senzor pod gladino. Vklopili smo napravo, kjer smo na zaslonu odčitali pH.

elektroda ph

Rezultati:

Vzorec pH (lističi) pH (elektroda)
Destilirana voda 4 6.29
Morska voda 7 7.97
Slanica iz solin 7 6.89

 

Opazili smo precejšnje razlike v dobljenih vrednostih in neskladja s teorijo. Destilirana voda naj bi imela nevtralen pH, pa vemo, da se že v kratkem času po destilaciji veže (v največji meri) z ogljikovim dioksidom iz zraka. Nastaja šibka ogljikova kislina, ki jo naredi kislo. Razlikam med meritvami z lističi in elektrodo botruje nenatančnost lističev.