Merjenje gostote

Gostota snovi je masa snovi na enoto prostornine. Zanimale so nas gostote izbranih snovi (destilirane vode, morske vode, slanice iz solin), razlike med njimi ter vzroki zanje. Za izvajanje meritev smo uporabili  2 postopka, in sicer merjenje s pomočjo areometra in merilnega valja.

  • Merjenje z areometrom, napravo, ki je iz steklene cevke, v kateri je merilna skala, in je na koncu obtežena s svincem.

aerometer_2

Merilni valj, ki je držal 1 l, smo do zadnje oznake napolnili s posameznimi vzorci. Vanj smo potopili areometer ter ga pustili, da lebdi ter na skali očitali gostoto v enotah kg/L.

gostota

Rezultati so:

Vzorec ρ (areometer) (g/l)
Destilirana voda 1000
Morska voda 1030
Slanica iz solin 1200

aerometer

  • Postopek s merilnim valjem je bil nekoliko daljši, saj smo gostoto izračunali. Stehtali smo 100 ml posamezne raztopine in z deljenjem mase in prostornine dobili gostoto.

Rezultati:

 

Vzorec masa (g) na 100 ml ρ (g/l)
Destilirana voda 98 980
Morska voda 102 1020
Slanica iz solin 121 1210

 

Dobljene razlike med rezultati smo si razložili kot napako pri meritvah, saj je areometer natančnejši.