Določanje temperature vrelišča

Vrelišče je temperatura, pri kateri snov začne prehajati iz tekočega v plinasto stanje. Snov začne vreti, ko parni tlak nad njo doseže vrednost zunanjega zračnega tlaka.

Temperatura vrelišča je odvisna od vrste topila, količine in vrste topljenca in tlaka.

Vrelišče smo določali slanici, morski vodi in destilirani vodi. Stehtali smo izparilnice, vanje nalili 100 mL vsake tekočine in jih spet stehtali. Potem smo začeli segrevati izparilnice in merili smo temperaturo. Ko smo opazili, da so se začeli pojavljati mehurčki, smo odčitali temperaturo tekočine.

izparevanje

Dobili smo naslednje rezultate:

Vzorec Temperatura vrelišča [°C]
Slanica 105
Morska voda 99
Destilirana voda 89

 

Temperatura vrelišča je odvisna od količine delcev v snovi.

Ker je v slanici in morski vodi natrijev klorid, je vrelišče višje  zaradi pojava hidratacije. Ko raztopimo ionsko spojino v vodi, se okoli ionov razporedijo molekule vode in tvorijo hidratacijski ovoj. Ko snov segrevamo, moramo z dodajanjem energije pretrgati vezi med molekulami. Pri segrevanju slanice potrebujemo dodatno energijo, ker nastaja tudi hidratacijski ovoj okoli ionov.

20131007_130224