Dokaz kloridnega iona

V epruveti smo izvedli ionsko reakcijo, pri čemer je nastala slabo topna snov. Morski vodi smo po kapljicah dodajali srebrov nitrat (AgNO3).

Potekla je naslednja reakcija:

NaCl(aq) +AgNO3(aq) →AgCl(s) +NaNO3(aq)    MOLEKULSKA OBLIKA

Cl-(aq) + Ag+(aq)→ AgCl(s)        SKRAJŠANA IONSKA OBLIKA

kloridni

S tem smo dokazali prisotnost kloridnega iona v morski vodi.

kloridni ion