Kemijski del

V tem sklopu smo se ukvarjali z ugotavljanjem lastnosti snovi, ki oblikujejo to edinstveno okolje. Na kemijski ravni najdemo odgovore številnim vprašanjem  v zvezi  s prilagoditvijo organizmov na slano okolje in s svojstvenim delovanjem, ki je zanje značilno.

Na solinah so nam priskrbeli slanico- raztopino iz kristalizacijskih bazenov, preden izhlapi. Njene lastnosti smo primerjali z lastnostmi morske in destilirane vode. Tudi sami smo izračunali potrebne podatke in pripravili nasičeno raztopino.

V improviziranem laboratoriju smo z različnimi postopki merili pH  in gostote  izbranih snovi; zanimale so nas tudi vrednosti temperatur vrelišč. Po določitvi le-teh smo ugotavljali suhe snovi ter dokazali kloridni ion v morski vodi.

Sol