Vaja: Električna prevodnost

S to vajo smo skušali ugotoviti, kolikšno prevodnost ima voda s drugačno slanostjo.

Električno prevodnost se meri v σ [S/m].

Pripomočki:

  • čaše
  • LabQuest
  • konduktometer
  • vzorci morske vode iz solin
  • vzorci slane vode, preparirani v laboratoriju
  • tehtnica
  • žlička
  • steklena palčka za mešanje

Postopek dela:

Najprej smo v čašo dali 0,2 grama soli. Nato smo dotočili toliko vode, da je vse skupaj (sol in voda) tehtalo 100 gramov. Vodo s soljo smo pomešali in s pomočjo LabQuesta smo izmerili električno prevodnost. Dobili smo rezultat v μS/cm, zato smo morali zmnožiti s 10-4, da smo ga pretvorili v osnovno enoto. Tako smo nadaljevali dokler nismo v vodo dali 1 gram soli. Pred vajo nas je najprej zanimalo, kakšna je električna prevodnost destilirane vode, šele kasneje smo začeli dodajati sol v vodo.

Rezultati:

prevodnost

Upoštevati moramo, da to ni edini dejavnik, ki vpliva na prevodnost vode. Nanjo vpliva tudi temperatura, zato je pomembno omeniti, da so bile v času merjenja vse raztopine izpostavljene približno isti temperaturi.Prevodnost se viša z večanjem mase soli. To je posledica dobre prevodnosti raztopin z anorganskimi  snovmi. Uvrščamo jih pod dobre elektrolite, ker omogočajo dober pretok električnega toka skozi raztopino. Več soli (anorganske snovi) torej vodi k boljši prevodnosti vode.

V spodnji galeriji si lahko ogledate postopek vaje.

graf

Zaradi nenatančnosti meritev in poenostavljanja rezultatov naše meritve odstopajo od linearne premice, ki prikazuje povprečno vrednost električne prevodnosti slane vode. Če bi bile naše meritve popolnoma natančne in dovolj obsežne bi moral graf povprečne vrednosti imeti obliko parabole, zaradi določene topnosti vode.