Fizikalni del

IZHLAPEVANJE VODE

Izhlapevanje je prehod tekočine v plin pri nizkih temperaturah. Za prehod iz tekočega v plinasto agregatno stanje morajo molekule tekočine imeti dovolj energije, da pretrgajo vezi znotraj spojine. Vir energije je predvsem sončno sevanje. Na moč izhlapevanja torej vpliva temperatura - višja kot je temperatura, večje je izhlapevanje, v solinah pa pri izhlapevanju dodatno pomaga tudi veter.

Pridobivanje soli v solinah najbolj intenzivno poteka čez poletje - od konca junija do konca avgusta, kajti takrat je izhlapevanje največje zaradi močnega sonca. To je takrat najbolj navpično nad nami in je sevanje takrat najmočnejše. Na Leri postopoma poteka izhlapevanje in istočasno tudi zgoščevanje morske vode, ki postaja nasičena. Bolj kot je gosta - v litru vode je raztopljene več soli, bolj je izhlapevanje upočasnjeno.

ELEKTRIČNA PREVODNOST

Električna prevodnost (oznaka G) meri sposobnost prevajanja el. toka. Mednarodni sistem enot predpisuje zanjo izpeljano enoto S/m (Siemens na meter) ali Ω-1 m-1.(na ohm meter)

El. prevodnost je definirana kot obratna vrednost upornosti R, ki je razmerje med napetostjo U na električnem uporniku in tokom I, ki teče skozenj:

             

Guma je na primer material, ki ima veliko upornost in majhno prevodnost , ker celo zelo veliko el. polje ne povzroči velikega pretoka el. toka. Po drugi strani pa je baker material z majhno upornostjo in veliko prevodnostjo, ker tudi majhno električno polje zelo poveča količino el. toka skozenj.

material

VAJA: ELEKTRIČNA PREVODNOST