Sol je morje, ki ni moglo nazaj na nebo.

O biološkem delu

Soline so območje zelo ekstremnih pogojev zaradi česar so se morale živali in rastline prilagoditi na te. Soline se delijo na dva dela, pri čemer se rastlinstvo in živalstvo razlikuje v posameznem delu. Izvedite več o biološkem delu.

O fizikalnem delu

Merili smo električno prevodnost slane vode in ugotavljali kako se ta spreminja  s slanostjo vode. Prav tako smo izmerili tudi električno prevodnost slanice. Izvedite več o fizikalnem delu.

O kemijskem delu

Priprava nasičene raztopine, merjenje pH, določanje temperature vrelišča, ugotavljanje suhe snovi in dokaz kloridnega iona so bili eksperimenti, s katerimi smo ugotavljali lastnosti snovi, ki oblikujejo to edinstveno okolje. Izvedie več o kemijskem delu.